SİGORTACILIK SEKTÖRÜ AVANTAJLARI

BROKER SATIŞ VE OPERASYON TALEP SİSTEMİ

Broker Satış ve Operasyon Talep projesi ile Brokerlardan gelen talepler Kurumsal Satış, Kurumsal Operasyon ve U/W departmanları tarafından karşılanır ve taleplerin çözüm süreleri takip edilir.

Proje iki ana bölümden oluşur;

  1. Broker’lar Acente Portal üzerinden,
  2. Kurumsal Satış bölümü Intranet üzerinden talep alınır.

Projenin temel amacı Brokerlardan gelen taleplerin takibinin ve zamanında çözümünün sağlanmasıdır.

Kurumsal satış ekibi ve brokerlara sağlanacak bir web formu ile yapılacak taleplerin Kurumsal Operasyon bölümü ve işin durumuna göre tanımlı diğer iş birimlerine iletilmesi sağlanır. Talebin çözümü için ilgili formun işin gerektirdiği nitelikte doldurulması gerekmektedir, eksik formlar aynı akış üzerinden satış ekibine veya brokerlara eksik bilgi kodu ile tekrar yönlendirilir.

Talebin çözülmesi bu platformda sağlanır, talebin her aşamasında ilgililer e-mail ile bilgilendirilir.  Gelen işler gereken durumlarda farklı bölüm ve kişilere yönlendirilebilir. Zaman aşımlarında bir üst yönetici sistem tarafından mail ile bilgilendirilir.

Sistem üzerinden talep edilen işler detaylı olarak raporlanabilir, bu kapsamda yeni gelen, devam eden ve kapanan talepler liste halinde raporlanabilir. Sistem mevcut raporlarına ek olarak doğabilecek rapor ihtiyaçlarına karşın ek geliştirme yapılarak yeni raporlar üretilebilir.

Broker talep formu; Brokerların Acente Portal üzerinden erişip taleplerini girebilecekleri talep formudur. Brokerlar bu form aracılığı ile yeni talep girebilir ya da eski taleplerinin durumunu görüntüleyebilirler.