HAKKIMIZDA

EBIFlow organizasyon bilgilerinizi kullanarak, kodlama, versiyonlama, dökümantasyon gerektirmeden, diğer uygulamalarla entegre çalışarak iş süreçlerinizin şekillenmesi ve takip edilmesinde kolaylık sağlar.

EBIFlow aşağıdaki dört temel bileşen üzerine inşa edilmiş bir iş akışıdır.

1. Organizasyon

Süreçlerin yürütülebilmesi için organizasyon bilgilerine (Kullanıcılar, Yöneticiler, Departmanlar vb) ihtiyaç duyulur. EBIFlow’da ayrı bir organizasyon tanımlanmasına gerek yoktur, var olan organizasyon veri tabanına entegre olabilir.

2. Süreçler

EBIFlow’da süreçler 4 kavram üzerine kuruludur.

 • Adım: Süreç üzerindeki adımları ifade eder. Her adım için görevleri insanlar, web servisleri ya da robot işlemler tamamlayabilir.
 • Rol: Süreç içerisindeki görevi kimin yapacağınının tarifidir. Organizasyon veritabanı ile entegre çalışır.
 • İşlem: Adım üzerinde yapılacak işlemi tarif eder.
 • Rota: Seçilen işleme göre akışı yönlendirir.

 

3. Entegrasyon

İyi tasarlanmış her süreç diğer uygulamalar ile entegrasyonlara ihtiyaç duyar, bu yüzden;

 • Database bağlantıları
 • Web servisleri
 • SAP RFC

teknolojileri ile diğer uygulamalar arasında entegrasyon imkanları bulunmaktadır.

4. Formlar

EBIFlow’un kullanıcılarına en büyük kolaylık sağladığı özelliklerinden biri de Form Tasarımlarının kodlama gerektirmeyen görsel tasarım aracı ile yapılabilmesidir.

Form Tasarımı yapılırken;

 • Liste, Metin, Tarih vb. alan tipleri kullanılabilir.
 • Grid, Master/Detail tipi çoklu giriş sağlayan alan özellikler desteklenir.
 • Tasarlanan formlar son kullanıcılarda web tabanlı ve ajax desteği ile yüksek performans sunar.

Tüm bunların yanı sıra EBIFlow;

 • Kütüphane tanımları ile birden fazla organizasyonda çalışma,
 • Veri şemaları ile kolay uygulama geliştirme,
 • Süreç, Adım, Tarih bazında delegasyonlar,
 • Belirli saatlerde çalışan robot görevler,

gibi diğer kolaylıkları da sağlamaktadır.